Täljstenskaminer och braskaminer

En sida om att köpa och äga en äkta och riktig täljstenskamin.

Tips och råd kring köp av täljstenskaminer.
Hur länge kan de lagra värme?
Vad väger en täljstenskamin?
Vad kostar en täljstenskamin?

Vill man köpa fina norska täljstenskaminer så kan man gå till Köpa täljstenskamin

Vill man ha en täljstenskamin med bakugn hittar man det här.

De flesta kaminer idag har en effektiv förbränning och är snälla mot miljön.
Extra snäll är denna svanenmärkt täljstenskamin

 Då man ska köpa och installera en täljstenskamin finns det en mängd olika saker man bör tänka på.

 

Val av täljstenkamin

Vad ska jag använda täljstenkaminen till. Vad är syftet med att ha täljsten på kaminen. Vill jag får en jämnare temperatur i rummet? eller vill jag kunna värma upp huset under en lång tid. Mest avgörande för detta är vikten på täljstenskaminen. Ju mer täljsten desto längre håller värmen.

Då det gäller modeller av täljstenkaminer finns det i alla dess former. Här hittar ni olika modellar av täljstenskaminer.

 

 

 

Mysen 7 täljsten braskamin                    Täljstenskamin

 

Installation av täljstenskamin på träbjälklag och betongplatta.

Ska man installera en täljstenskamin på träbjälklag så måste man i de flesta fall förstärka detta på något sätt. Träbjälklag håller för max 400 kr/kvm. Vilket de flesta täljstenskaminer väger mer än. För att förstärka träbjälklaget så gjuter man ofta ett fundament i källaren eller i krypgrunden. Ska man installera en täljstenskamin på gjuten betongplatta så är det i de flesta fall inga som helst problem.

Installation av täljstenskamin i befintlig skorsten

Har men redan en skorsten i sitt hus går det alldelens utmärkt att installera en täljstenskamin. Det man bör tänka på är att kontakta sotaren för en inspektion av skorstenen. Om den int eär tät så kan man renovera skorsten med antingen ett böjligt insatsrör eller genom glidgjutning.